Blog Image

Menneske og organisation

En tankevækkende blog om tidens tern og trends.

I denne blog deler jeg tanker, analyser og diskussioner om aktuelle temaer - eller om emner, som du aldrig havde troet eksisterer. Jeg håber, at du vil deltage og gøre denne blog til et levende rum for debat.

Indlæg, der udtrykker nedsættende holdninger overfor køn, race eller religion slettes. Hvis du er i tvivl om dit ærinde kan tolkes sådan, så tøv hellere med at slå det op. Vi har alle en etisk forpligtigelse - også/især på nettet.

Indlæg, der åbenlyst reklamerer for produkter eller ydelser, der ikke er associeret med virksomheden John Langford slettes også.

Tjek også www.johnlangford.dk

Det kan jo nemt løbe af med én.

Uncategorised Posted on Thu, January 07, 2021 16:16:54

Af ledelses- og organisationsrådgiver John Langford

Jeg reflekterer lidt over gårsdagens hændelser i Washington. Her var jeg et stumt vidne til virkeliggørelsen af Warhammer eller Ringenes Herre.

Vanvittige scener udspillede sig for øjnene af os ved Capitol Hill da Trumps fantasifuldt rollespilsudklædte støtter stormede selveste symbolet på det vestlige demokrati. 

Her ”dagen derpå” fortager chocket sig lidt i visheden om, at demokratiet stadig står.  Realiteterne står pludseligt tydeligt frem – også (og heldigvis) for mange af Trumps trofaste støtter. Det blev simpelthen for skørt. Den republikanske senator Lindsey Graham udtrykte det på sin måde, da han sagde: ”Jeg er ude, nok er nok”.

Jeg er overbevist om, at mange republikanere sidder tilbage med en følelse af, at være blevet kørt over af en magtfuld og karismatisk personlighed. For mange har det ikke blot været en ”skør dag på jobbet” men fire skøre år. En præsident, der satte sig selv forrest og nedgjorde andre. Fyrede og hyrede, delte og herskede. 

Man kunne være inde i varmen eller ude i kulden – og det var ikke helt til at vide, hvilken vej det kunne gå, så det var bedst at følge med. Den enkeltes integritet, etik og moral røg ud med badevandet – og dermed underminerede de deres egen dømmekraft og evne til at sige stop, fordi det pludselig blev illegitimt at afsløre kejserens nye klæder.

I dag må mange republikanere sidde tilbage og tænkte, at det hele blev lidt mærkeligt og i selvransagelsen og bagklogskabens klare lys tænke, at de kunne have sagt fra i tide overfor det besynderlige og usammenhængende politiske projekt, persondyrkelsen, hadets retorik og udgravningen af den nationale og globale kløft. Sådan udspillede det sig i amerikansk politik i går. Men de samme dynamikker kan være i spil mange andre steder. 

Det kan også gå galt på arbejdspladsen.

Her taler jeg ikke om politik men om de mekanismer, der også kan opstå på arbejdspladser, hvor en stærk og karismatisk person kan vende op og ned på en arbejdsplads, så kolleger og ledelse pludselig bliver i tvivl om hvem de selv er, hvad der er vigtigt og hvordan man gør. 

Det værste af det hele er, at der kan opstå en masse eksklusive rum, hvor man pludselig har hænderne på kogepladen i en illegitim relationel proces. Det hele kan ende i en gordisk knude, hvor hæderkronede kollegaskaber er blevet til fjendskaber og hvor konflikterne har tårnet sig op i kølvandet på en stærk og karismatisk person på arbejdspladsen.

Alle er forført og alle har fornemmelsen af at noget er rivende galt. Enkelte kan sætte ord på – men gør det ikke.

Som konsulent har jeg oplevet denne slags dynamikker flere gange i opgaver som har handlet om et samarbejde, der skal på skinner igen. Så er det som når et trafikoffer skal genoptrænes – førligheden skal genfindes. Kerneopgaven skal genfindes, historien om teamets kultur og samarbejde genfortælles, samtalen skal trænes så alle igen møder hinanden i en lærende samarbejdskultur.

Nogen gange skal der det samme til, som ved præsidentvalget – forføreren må forlade embedet og organisationen. De tilbageværende siger efter noget tid, at det var som om der blev helt stille og efterlod alle i en tilstand af lettelse og forbigående tinitus.

Det har været vildt at være vidne Trumps forførelse og hvis jeg skal være fagligt kynisk også interessant at se, hvordan fremtrædende medlemmer af det Republikanske parti legitimerede enevælden og et skingert projekt.

Tilbage er der en masse overkørte republikanere, som nu er medlemmer af et splittet parti og et land, hvor den eneste vej frem er samling og samarbejde. Arrene efter Trump er dybe. Mistroen stærk og tilliden svækket. Skårene skal klinkes – patienten skal genoptrænes. Gemytterne dæmpes. Ganske som på arbejdspladsen – bare med endnu højere kompleksitet og betydning. 

Lederen skal skabe samling om projektet og træne samarbejdet.

Når Joe Biden overtager Det Hvide Hus, så har en kæmpe ledelsesopgave foran sig. Han må se i øjnene at kupforsøget var et symptom på en tiltagende ulighed og en kløft mellem flere anskuelser om hvordan verden hænger sammen.

Han må tage fat i problemerne samtidig med at ordentligheden genindføres og at mistilliden mellem stridens parter afløses af en fælles ambition om at skabe et fælles USA med ret og pligt til en åben og fri debat. Samarbejdet skal vokse med små skridt.

Sådan gælder det i alle sammenhænge hvor mennesker bliver spillet ud mod hinanden og som til sidst farer vild. De skal guides hjem igen. Tilbage på sporet.Netværk skaber håb om tiden efter Corona

Netværk, Uncategorised Posted on Mon, March 23, 2020 11:09:06

Tillidsfulde netværk er din virksomheds væsentligste kapitlal. Det vidste vi godt i forvejen, da Corona ramte landet. I de sidste års opsving havde vi måske alligevel glemt det lidt og har underskud på den front. Nu er der brug for at trække på relationskontoen. Men bare rolig – det er slet ikke for sent at skabe balance i regnskabet.

Et netværk for enkeltmandsvirksomheder, freelancere og små opstartere giver håb for fremtiden. ”Frie Fugles Netværk” har ambitionen om at genstarte 2020 og sparke gang i erhvervsrelationerne gennem dialog og samarbejde.

”Et godt samarbejde mellem konsulenter og freelancere hviler i høj grad på en  gensidig tillid og den tager tid at bygge op fra bunden”, siger John Langford, som i forvejen faciliterer leder- og erhvervsnetværk. 

Virksomheder og konsulenter, der bygger mure omkring sig eller betragter sig selv som ensomme øer klarer sig dårligst. Der er derimod brug for at skabe åbninger, invitationer, bygge broer og forbindelser.

Frie Fugles Netværk bringer små virksomheder sammen i en struktureret ramme hvor deltagerne lærer hinanden at kende fagligt, forretningsmæssigt og personligt.

For at bringe arbejdet i det rette gear er det nødvendigt at vide hvad vi hver især står på af faglighed, hvordan vores forretningsetik udmønter sig og hvem vi er. Det kan tage lang tid at bygge den tillid op, der skal til for at lukke op for posen. I ”Frie Fugles Netværk” faciliteres møderne, så denne proces sker hurtigere.”

”Dygtige erhvervsledere har altid vidst, at det kan betale sig at skabe gode relationer, og at de bedste af dem, bygger på en god portion generøsitet. Gode netværk har derfor denne generøsitet indbygget som en værdi” siger John Langford. ”Vi lærer hinanden at kende gennem sparring på opgaveløsning, idé- og strategiudvikling og samtaler om tidens udfordringer og perspektiver.

Det er ambitionen at Frie Fugles Netværk udvikler sig til at være et samarbejde om udvikling og konkrete opgaver – lige fra de mindre opgaver, de komplekse til de store udbudsrunder. Netværket har også planer om at arrangere eventen ”Med Corona i bakspejlet”.

Se mere på www.friefuglesnetvaerk.dk

For flere oplysninger: John Langford. Indehaver af ”John Langford – Menneske & Organisation”.

Telefon: 27 570 570Mail: john@johnlangford.dk