Blog Image

Menneske og organisation

En tankevækkende blog om tidens tern og trends.

I denne blog deler jeg tanker, analyser og diskussioner om aktuelle temaer - eller om emner, som du aldrig havde troet eksisterer. Jeg håber, at du vil deltage og gøre denne blog til et levende rum for debat.

Indlæg, der udtrykker nedsættende holdninger overfor køn, race eller religion slettes. Hvis du er i tvivl om dit ærinde kan tolkes sådan, så tøv hellere med at slå det op. Vi har alle en etisk forpligtigelse - også/især på nettet.

Indlæg, der åbenlyst reklamerer for produkter eller ydelser, der ikke er associeret med virksomheden John Langford slettes også.

Tjek også www.johnlangford.dk

Tænker du over dine mikrobeskeder?

Samarbejde på arbejdspladsen Posted on Fri, November 02, 2018 14:47:40


Kan du mon genkende denne situation: I har møde i arbejdsgruppen, hvor i skal drøfte en strategi for en opgave. Else tager ordet. Du har en klar forventning om, at hun sikkert vil sige noget, der enten er forkert eller af ringe interesse. Desuden har hun det med at stamme og hakke i det, når hun taler. Så derfor ser du anledningen til at tjekke Messenger og din mail på din telefon.

Lidt scrolling i nyhederne på Facebook bliver det også til. Du er ikke interesseret i, at din sidemand kigger med, så du vender siden til. Ikke meget – men nok.

Mens Else kæmper med sin formidling inspireres Mogens og Kirsten af din adfærd.

Mogens er den første til lige at vende sin telefon, for at se om der er nogle notifikationer for nyheder eller Facebook på skærmen. Det er der ikke. Det var da mærkeligt. Må hellere lige tjekke det.

Nu er det som om Else taber tråden, og for alvor begynder at stamme. Kirsten tegner imens på sin notesblok. Hun starter i øverste højre hjørne på papiret med en firkant. Indeni firkanten kan der være endnu en firkant. Hjørner kan forlænges udenfor forkanten. Hjørnerne kan forbindes med nye linjer. Tegningen vokser i både størrelse og kompleksitet, og fylder hurtigt en fjerdedel af papirets samlede areal.

Else har tabt tråden og sætningerne bliver tiltagende knudrede. Gad vide hvad pointen var?

Mødet fortsætter i en time. Til sidst kommer Kim med løsningen på hvad der skal gøres. Alle tilslutter sig ideen – ikke mindst Else, som var den første, der kom med ideen. Men det var der ingen, der hørte.

Det vrimler med mikrobeskeder til Else!

Det kan sagtens være, at Else skal blive skarpere i sin formidling. Måske er hun typen, der lærer af at høre sig selv sige det højt. Men der er ingen tvivl om, at hun får ringe hjælp fra sine kolleger.

Alle sender, ubevidst, små mikrobeskeder rundt i lokalet. Din mikrobesked handlede om, at du ingen forventning havde til Elses kompetencer og formidling. Det viste du ved at tjekke din telefon og ved at vende siden til. Du sendte også en besked om, at det var en legitim adfærd i kulturen, og åbnede derfor op for at andre kunne gøre det samme. Det dannede et kor af mikrobeskeder til Else, som intuitivt opfangede det, og koblede sig på den følelsesmæssige tilstand, der lå bag adfærden hos de frafaldne lyttere.

Det styrkede hendes egne erindringer og vækkede hendes amygdala respons. Hun var fanget igen, og måtte komme hurtigst muligt væk fra situationen. Hendes grublerier over den overvældende feedback fra kollegerne tog til mens hun talte, og det betød at hendes arbejdshukommelse blev overbelastet. Der var simpelthen ikke plads til det, som var vigtigt i situationen – nemlig at formidle den løsning, som hun havde brugt tid på at gennemtænke, regne på og risikovurdere. Nu var hendes opmærksomhed fanget i vrimlen af mikrobeskeder.

Historien er en beskrivelse af hvordan hjernen fungerer neurologisk og en case på hvordan meget samarbejde kuldsejler og hvor let det er skabe en kultur, der udsulter virkelyst og trivsel.

Hjernen indeholder et erindringsarkiv som vi bladrer i.

Forskningen viser, at vi aflæser mikrobevægelser i adfærd med stor nøjagtighed. Empatiske mennesker vil være særligt dygtige til at spejle sig i kollegers følelsesmæssige tilstand gennem deres adfærd – helt ned til små bevægelser i øjne og ansigtsmuskulatur. Ved at bladre igennem de neurologiske arkiver, så finder vi nemt eksempler på, at vi har været i en lignende ubehagelig situation, hvor vi mislykkedes eller bare ikke oplevede det som rart.

Du kender sikkert til de forsøg, der er lavet med børn og deres forældre. Forsøget går ud på, at aflæse hvad der sker i barnet når moderen f.eks. vender ansigtet bort når barnet forsøger, at opnå kontakt. Med tiden, og efter flere forsøg fra barnets side på at opnå anerkendelse, så opgives missionen. Enten viser barnet tegn på frustration ved aggressiv adfærd eller gennem apati.

Det er det samme, der sker på en arbejdsplads, når vi ikke har en opmærksom og anerkendende tilgang i vores møde kollegerne.

Det handler om spejlneuroner.

Det handler om spejlneuroner. Vi spejler os i hinandens følelser. Hvis vi er empatiske mennesker, så leder vi efter tegn i øjnene på anerkendelse. Så når vi møder fiskeøjne, himmelvendte øjne eller øjne der er fokuseret andre steder hen så kan vores grublerier komme på overarbejde.

Mikrobeskeder har indflydelse på arbejdsmiljøet.

Jeg har mange opgaver, der handler om at en kollegagruppe skal lære at ”spille hinanden gode”. Meget ofte er vi nødt til at tale om hvordan gruppens mikrobeskeder ser ud. Jeg kan hurtigt registrere, hvad der er på spil i en gruppe, hvilke mikrobeskeder der sendes af sted, og hvordan gruppens indre dynamik virker. Indimellem fortæller ledelsen mig, at det ”hele er gået i hårdknude og hvis ikke der sker noget NU, så må vi fyre et par stykker”. Ofte er det ganske lidt, der skal til for at skabe en ændring. Ved at give indsigten i hvordan hjernen opfatter mikrobeskeder, og hvilken betydning det har på en arbejdskultur er den første grundsten lagt til en forandring.

Vi skal ikke snaske rundt i det, der er dårligt.

Mange er opdraget med troen på, at vi skal pladre rundt i alt hvad der er galt, og tale længe om hvordan vi undgår det i fremtiden.

Sandheden er, at al hjerneforskning siger, at en sådan strategi blot vil forstærke det spor, der er skabt i den dårlige kultur og kommunikationen. Vi skal i stedet formulere hvordan vi gernevil møde hinanden – skabe positive mål for ny adfærd.

Løsningen er, at være bevidst om mikrobeskedernes betydning.

Skal vi så slet ikke tale om, hvem der bærer skylden for at Else ikke lykkedes? Nej, det skal vi ikke i udgangspunktet. Vi skal tale om hvordan vi får hinanden til at lykkes i vores kollegaskab. Vi behøver ikke at elske hinanden for at løse opgaver sammen.

Vi har en pligt til at sørge for, at vi lykkes som kolleger på arbejdspladsen – så langt det overhovedet lader sig gøre. Det gør vi ved, at være opmærksomme på hvilke mikrobeskeder vi selv sender og forsøge at være det gode eksempel på nærværende, anerkendende adfærd, der giver kollegialt følgeskab.Brug den kollegiale feedback i det gode læringsmiljø

Samarbejde på arbejdspladsen Posted on Fri, September 14, 2018 08:45:20

God faglig feedback kan være jeres bedste redskab til udvikling af et konstruktivt læringsmiljø og kollegaskab. Det gælder for dig, som er leder eller medarbejder.

Ofte har vi nogle blinde pletter, eller vi mangler viden om hvordan vores adfærd i relationer reelt opfattes af andre og altid har vi brug for inspiration til nye perspektiver og erkendelser om os selv i bestemte situationer.

Måske har du mærket, hvordan der skete “et eller andet” i en situation, som du ikke kan forklare. Måske er du mødeleder, og har brug for at lære mere om, hvordan mødedeltagerne reagerer på din mødeledelse. Det kan også være, at du er lærer eller pædagog, og har brug for at vide, hvordan din kommunikation med børn eller forældre opfattes og hvordan det påvirker relationen. Eller måske har du brug for at vide mere om hvad der sker i en kunderelation.

Nedenfor beskriver jeg en vejledning i 3 trin, som i kan bruge som procesguide.

Se filmen: SÅDAN giver du kollegial feedback (2:57 min)

Feedback skal du nok få – om du vil have det eller ej.Det er langt fra sikkert, at du lærer noget af den, eller at den er særlig konstruktiv. Anerkendende kollegial feedback er en metode, der har et læringssigte. Der er naturligvis masser af læring til dig, og der er også masser af læring at hente for organisationen.

Gennem nogle enkle trin, kan du og dine og dine kolleger arbejde med feedback. Der findes mange feedback modeller – uanset hvilken i vælger, så vær sikker på, at alle føler sig trygge i kollegaskabet, og at der hersker en tillidsfuld atmosfære på arbejdspladsen.

Det er også vigtigt, at i alle mestrer teknikken. At i bruger feedback metoden som en faglig disciplin, og gør jer umage med, at lytte aktivt, være nysgerrige og spørge uddybende ved at bruge hv- spørgsmål (Hvad, Hvor, Hvordan, Hvornår, Hvilke, Hvem). Det skal nok øves nogle gange, men hvis alle er enige om, at feedback er en faglig disciplin med bestemte spilleregler, som alle skal overholde, så skal det nok lykkes .
Tre trin til god feedback.Før feedback:
Aftal med din kollega, hvad i ønsker feedback på. Det kan være i forbindelse med, at du skal holde et oplæg, have en samtale med en borger, mødeledelse, undervisning eller noget andet. Udarbejd et skema, hvor i beskriver aktiviteten kort og hvilke fokusområder i vil kigge på.

Under feedback:
I skiftes til at give hinanden feedback – cirka 10 – 15 minutter. Anvend skemaet, som i havde lavet på forhånd. Først fortæller fokuspersonen om sin oplevelse af situationen, og hvordan det gik. Derefter giver kollegaen konkret og positiv feedback. Det kan være efter modellen:

  • 3 ting der gik godt,
  • et punkt til forbedring,
  • og en generel positiv tilbagemelding.

I kan også invitere en tredje kollega ind i supervisionen. Hendes opgave er at styre tiden, og give feedback på selve metoden. Feedback kan også gives i en gruppe – her vil der være mere på spil, og det stiller nogle særlige krav til facilitering af rummet, så det er lærende, og opleves etisk, trygt og retfærdigt.

Efter feedback:
I en systematisk, åben og tillidsfuld feedback kultur kan kollegerne i en afdeling eller team dele erkendelser og læringspunkter med hinanden. Gruppens samtale kan faciliteres, så der hentes fælles læring og dannes (nye) fokusområder for efterfølgende feedback.Om at stille spørgsmål, så de giver bedre svar.

Samarbejde på arbejdspladsen Posted on Mon, August 27, 2018 14:59:55

Jeg havde fornøjelsen af at deltage i Facilitatortræf 2018 – en hel dag med nørderier i kreative processer, faciliteringsværktøjer samt masser af input i form af viden om læring og formidling. Det var en fest, for sådan nogen som mig. Jeg var især glad for at møde tidligere kursister fra min undervisning i Procesfacilitering og Event management. Min påstand er nemlig, at man kun bliver en god facilitator og Event Manager hvis man kommer ud og får inspiration.

I det hele taget havde jeg et par forrygende dage med kreativitet, kunst og formidling. Udover træffet for procesnørder, så var jeg til Louisiana Litteratur Festival. Alle de store navne indenfor litteratur var der. Det var de små upcommings også.

På begge festivaler havde jeg oplevelsen af at være enormt privelligeret. Tænk sig, at være i en situation, hvor jeg bare kunne tage imod. Jeg fik ovenikøbet mange flere ideer til min opgaver, end jeg ville have fået, hvis jeg havde læst tykke fagbøger i den samme tid.

På facilitatortræffet blev jeg introduceret til en helt ny måde, at stille spørgsmål på.

Metoden hedder “Framestorming” og går – i den korte udgave – ud på, at en gruppe af mennesker udfordrer hinanden ved at stille spørgsmå på andre måder, end vi normalt gør.

Ofte er vi bundet af en bestemt ramme i formuleringen af vores spørgsmål. Et eksempel kunne være: “Hvordan skal vi holde Tinas fødselsdagsfest”. Her har vi både sagt, at “vi” skal holde den, og at det skal være en fest.

Når vi formulerer spørgsmålet på den måde, så indsnævrer det udfaldsrummet for svar. Hvis vi istedet formulerer spørgsmål som “Hvad gør Tina glad” eller “Hvordan ser Tina ud, når hun er mest glad” o.lign., så får vi en hel masse andre typer af spørgsmål.

Et andet eksempel handler om en langsom elevator. Det nærliggende spørgsmål er “hvordan kan vi gøre elevatoren hurtigere”. Det indsnævrer løsningsmulighederne til at handle om fart og tempo. Istedet kunne spørgsmålene være, “hvordan tilfører vi tiden i elevatoren kvalitet”.

En sjov (og lærerig) øvelse kan være at spille ping-pong med spørgsmål – find sammen med et par stykker mere og øv jer i, at stille spørgsmål, der “går rundt” om rammen og skaber så mange nye perspektiver, som muligt gennem anderledes spørgsmål.

Så var jeg på Louisiana, og høre flere forfattere fortælle om deres litterære værker og kompetencer. Jeg havde sat mig for, at høre den store tyske forfatter Daniel Kehlmann fortælle om sin seneste roman “Tyll”. Romanen har hovedpersonen “Tyll”, som er en nar som derfor optræder i mange forskellige rum. Narrens opgave er jo, at vende ting på hovedet – blandt andet ved at stille de spørgsmål, ingen andre tør at stille. På den måde udfordrer Tyll jo den gængse politik, moral og normalitet – og han er jo beskyttet af sin funktion, en slags diplomatisk immunitet.

På en eller anden måde kan man godt sige, at min weekend handlede om spørgsmål. Det inspirerede mig helt vildt, nok fordi det har en del med mit job at gøre – når jeg gennemfører interviews i forbindelse med projekter om kundeforventninger, når jeg er coach eller supervisor, når jeg underviser og faciliterer. I alle sammenhænge handler det om at vække mennesker nysgerrighed, innovationsevne og forestillingen om, at noget kunne være anderledes, hvis vi kunne tænke os til alternativet.

Så pointen er til os alle: stil spørgsmål, vær omhyggelig med hvordan vi formulerer dem. Vær nysgerrighed og lad os bruge den tilgang som en åbnende og forandrende tilgang til det, som vi umiddelbart opfatter som det endegyldige.

PS: Jeg blev en del af arbejdsgruppen, der skal tilrettelægge næste års Faciliatortræf. Det bliver en fest, og jeg er sikker på at 7 facilitatornørder nok skal få stillet alle de uortodokse spørgsmål i kan forestille jer.En nem øvelse i at at bygge videre på hinandens ideer.

Samarbejde på arbejdspladsen Posted on Sun, January 07, 2018 16:49:11

Jeg er ofte hyret til at facilitere udviklingsforløb for ledere og medarbejdere, som handler om at optimere et samarbejde om kerneopgaven. I den slags forløb anvender jeg tit en enkel øvelse, som indeholder fantastisk meget læring om hvor let, det er at optimere teamets innovationsevne og den har stor effekt på social kapital.

Øvelsen går ud på, at bygge videre på en kollegas idé – uanset hvad man mener om den. Det er en brainstormøvelse, som har den styrke, at den i udgangspunktet positivt anerkender kollegaens ide til håndtering af en given udfordring. Det kan for eksempel være en brainstrom på ideer til, hvordan teamets møder kan blive bedre. Forløbet i øvelsen ser således ud:

1. hver deltager får et blankt kort til at skrive på. Jeg bruger de kæmpestore post-its
som jeg køber i Flying Tiger. De fåes i flere farver – så kan du lave flere runder som
nemt kan holdes adskilt.
2. Hver deltager skriver sin idé til hvordan møder kan blive bedre. Jeg plejer gerne, at holde et lille oplæg – i dette eksempels tilfælde om f.eks. dynamiske, kreative og effektive
møder.
3. Når alle har noteret en idé, så gives papiret videre til sidemanden i urets retning.
4. Sidemanden har nu 3 minutter til at bygge videre på ideen. Hun skal ikke forholde sig til ideens kvalitet eller bæredygtighed, men anerkende udgangspunktet og bygge videre på det.
5. Når kortet har været rundt til alle deltagerne i teamet, så ender kortet hos
ophavsmanden til ideen. Alle deltagere sidder nu med hvert sit kort, og en idé, der er
blevet positivt kvalificeret af kollegerne.
6. Der kan eventuelt igangsættes en runde 2 med et nyt kort.
7. Nu får deltagerne, på skift, lejlighed til at fortælle om de samlede resultater – den
oprindelige idé til hvordan møder kan blive bedre, og så alle de forslag der har
udbygget ideen.
8. Nu kan der ske en sortering imellem ideerne – de er i udgangspunktet alle blevet
anerkendt og alle har bidraget til andres ideer. Derfor vil diskussionen om hvilke ideer,
der skal leve videre have et andet – og mere kvalificeret afsæt.

Det er ret nemt at gå til, og er et godt redskab for en leder eller teamkoordinator. Og hvis du anvender den som en bevidst strategi indenfor social kapital, så opnår i plus point på alle parametre:

Samarbejdsevne.
Der er oplagte point at hente indenfor dette felt. Ved at anvende øvelsen, trænes evnen og opmærksomheden til at “bygge ovenpå hinanden” eller “lægge sig i forlængelse”. Metoden kan implementeres som en kollegial samarbejdsstrategi i det daglige – som en adfærd og måde at anerkende ideer på i hverdagen.

Tillid.
Alle får en god og positiv oplevelse ud af, at deltage i en proces hvor ens idé anerkendes og kvalificeres i en fælles proces. Det øger tilliden til kollegerne, booster innovationsevnen i gruppen, og styrker evnen til anerkendende feedback.

Retfærdighed.
Det er en demokratisk proces hvor tiden er ligeligt fordelt. Alle får lov til at komme med en idé. Alle har samme tid til at kvalificere ideerne, og alle sidder tilbage med en udvidelse af sit udgangspunkt. Til sidst vil der være et anderledes positivt udgangspunkt for en udvælgelse af ideer, fordi ejerskabet til én idé er blevet opløst i processen, fordi alle netop har bidraget lige meget til andres ideer. Der kan stadigvæk være en rest af en trang til at ens oprindelige værdi vil vinde i debatten, men den følelse vil andet lige være svagere efter processen.

Udover at jeg bruger øvelsen i udviklingsforløb, så anvender jeg den også ofte i min undervisning som en øvelse i forbindelse med gruppearbejde. Det være i en proces, hvor der skal arbejdes kreativt og hvor det gælder om, at få så mange ideer som muligt for at have noget konkret at arbejde videre med.

God fornøjelse.