Et velfungerende kollegaskab er afgørende for, hvordan kerneopgaven lykkes. Men der findes mange misforståelser, om hvad det gode kollegaskab indeholder. Når vi koncentrerer os om kerneopgaven, så får vi rettet mange misforståelser, fordi det så alene handler om, hvordan vi hver især kan spille hinanden gode på den fælles opgave.

Det kan godt være, at vi ikke er i samme rum, når vi løser opgaven, men vi har bidraget til at gøre det muligt fra de forskellige fagligheder, funktioner, afdelinger og positioner vi er i. Vi samskaber om kerneopgaven, og det gode kollegaskab har dette fokus sammen med et formål, der handler om at skabe værdi for arbejdspladsen.

Tillid er afgørende.
Det er helt afgørende, at kolleger har tillid til hinanden og til ledelsen. Uden den kan det blive vanskeligt, at skabe noget sammen. Dermed handler det om noget relationelt – men ikke om alt. Tillid handler om, at vi forstår at holde job og privatliv adskilt – at vi stoler på, at vores kolleger har etikken med sig i det relationelle på arbejdspladsen. En god kollega kan holde tingende adskilt og fokusere på samarbejdet om kerneopgaven.

Du er kollega i et organisatorisk fællesskab.
Når du er på din arbejdsplads, så bidrager du til løsningen af en opgave i et organisatorisk fællesskab. Det fokus vil vi gerne have. Men der findes også et personligt og fagligt fokus (Maja Loua Haslebo: Legitim Ledelse, Dansk psykologisk Forlag, 2018) og de to sidste er i virkelighedens verden nok det, som kan have en tendens til at fylde for meget. Det personlige handler om hvem vi er og det faglige om hvad vi er. Det organisatoriske fællesskab handler om hvor vi er. De tre cirkler er også en oversigt over, hvor ledelsens fokus skal være i kulturskabelsen på arbejdspladsen.

På arbejdspladser hvor den personlige cirkel fylder uforholdsmæssigt meget, så kan fokus på kerneopgaven være overskygget af personlige hensyn, som kan gøre en stræben efter kvalitetsudvikling og innovation vanskelig. Det er en givetvis en fordel, at man “falder godt i hak” med hinanden, men det bør ikke være formålet med at være på arbejdspladsen. Hvis fagligheden fylder meget, så kan det også overskygge et fokus på kerneopgaven, og istedet cementere faglige posititioner og siloer. Vi skal tilstræbe at fokus på det organisatoriske fællesskab, og den opgave vi bidrager til i dette fællesskab – med vores personlighed og faglighed.

4 vigtige byggesten i kollegaskabet.
Det er en meget væsentlig ledelsesopgave, at skabe en samarbejdende kultur om kerneopgaven. Det kalder på stærke kompetencer hos en leder, der hele tiden skal holde fokus på det organisatoriske fællesskab, og hjælper medarbejdere og kollegaskaber til det samme.

Det er også en væsentlig opgave for individerne i kollegaskabet. Der er 4 byggesten i det gode kollegaskab, som alle skal bidrage til i opbygningen af gode kollegaskaber:

1: Anerkend din kollega for hendes indsats, fremdrift og præstation.
Men det skal være troværdigt, du skal mene det! Det er vigtigt, at vi oplever, at være set af kollegerne for vores bidrag og resultater. Vi vil gerne opleve mestring i opgaven og samarbejdet. Det sker når kolleger anerkender vores indsats, fremdrift og præstation.

2: Fortæl din kollega når du opdager en fejl, hun har lavet, så den kan nå at blive rettet – og gør det konstruktivt og fremadrettet.
Anerkendelse handler også om, at gøre en kollega opmærksom på en fejl. Vi bliver alle sammen glade, når vi får bidrag til, at løse opgaven bedre.

Der er forskel på, hvordan vi gør kolleger opmærksomme på fejl. I et anerkende perspektiv har vi fokus på at skabe god læring, og en gensidig faglig autorisation i samarbejdet. Undgå derfor at være retvisende eller instruerende i din henvendelse om kollegaens fejl, men gør det i en respektfuld intention om – uselvisk – at hjælpe kollegaen.

3: Respekter fordelingen af arbejdsopgaver og ansvar blandt dine kolleger.
Gode kolleger respekterer din arbejdsbeskrivelse, funktion og dine opgaver. I et godt kollegaskab forstår vi også, at inddrage hinanden som faglige ressourcer i den fælles opgaveløsning.

4: Vær autentisk i det samarbejde med kollegerne.
Vi aflæser troværdighed med større nøjagtighed end vi umiddelbart forestiller os. F.eks. vil vores kropslige udtryk afsløre troværdigheden i vores budskab – helt ned til mikrobevægelser i de små muskler i ansigtet. Så vær altid ærlig og autentisk i samarbejdet. Hold fokus på kerneopgaven og inviter dine kolleger ind i det organisatoriske fællesskab, fordi det giver værdi for opgaveløsningen.

Det er ikke nødvendigvis nemt, at bruge de 4 byggesten.
Du vil også blive udfordret i balancen mellem det personlige, faglige og organisatoriske fokus – det er derfor coaching og supervision er blevet et anerkendt og udbredt redskab i udviklingen af leder- og medarbejderskabet. Men en vej ind i en bedre balance, er at dele perspektivet om et bedre kollegaskab med dine kolleger.

Når i har skabt et fælles billede af en ønsket fremtid, så kan i også bruge de 3 cirkler og de 4 byggesten, som et slags kompas i jeres samarbejde.

Se filmen: SÅDAN bidrager du til det gode kollegaskab (1:34 min)