God faglig feedback kan være jeres bedste redskab til udvikling af et konstruktivt læringsmiljø og kollegaskab. Det gælder for dig, som er leder eller medarbejder.

Ofte har vi nogle blinde pletter, eller vi mangler viden om hvordan vores adfærd i relationer reelt opfattes af andre og altid har vi brug for inspiration til nye perspektiver og erkendelser om os selv i bestemte situationer.

Måske har du mærket, hvordan der skete “et eller andet” i en situation, som du ikke kan forklare. Måske er du mødeleder, og har brug for at lære mere om, hvordan mødedeltagerne reagerer på din mødeledelse. Det kan også være, at du er lærer eller pædagog, og har brug for at vide, hvordan din kommunikation med børn eller forældre opfattes og hvordan det påvirker relationen. Eller måske har du brug for at vide mere om hvad der sker i en kunderelation.

Nedenfor beskriver jeg en vejledning i 3 trin, som i kan bruge som procesguide.

Se filmen: SÅDAN giver du kollegial feedback (2:57 min)

Feedback skal du nok få – om du vil have det eller ej.Det er langt fra sikkert, at du lærer noget af den, eller at den er særlig konstruktiv. Anerkendende kollegial feedback er en metode, der har et læringssigte. Der er naturligvis masser af læring til dig, og der er også masser af læring at hente for organisationen.

Gennem nogle enkle trin, kan du og dine og dine kolleger arbejde med feedback. Der findes mange feedback modeller – uanset hvilken i vælger, så vær sikker på, at alle føler sig trygge i kollegaskabet, og at der hersker en tillidsfuld atmosfære på arbejdspladsen.

Det er også vigtigt, at i alle mestrer teknikken. At i bruger feedback metoden som en faglig disciplin, og gør jer umage med, at lytte aktivt, være nysgerrige og spørge uddybende ved at bruge hv- spørgsmål (Hvad, Hvor, Hvordan, Hvornår, Hvilke, Hvem). Det skal nok øves nogle gange, men hvis alle er enige om, at feedback er en faglig disciplin med bestemte spilleregler, som alle skal overholde, så skal det nok lykkes .
Tre trin til god feedback.Før feedback:
Aftal med din kollega, hvad i ønsker feedback på. Det kan være i forbindelse med, at du skal holde et oplæg, have en samtale med en borger, mødeledelse, undervisning eller noget andet. Udarbejd et skema, hvor i beskriver aktiviteten kort og hvilke fokusområder i vil kigge på.

Under feedback:
I skiftes til at give hinanden feedback – cirka 10 – 15 minutter. Anvend skemaet, som i havde lavet på forhånd. Først fortæller fokuspersonen om sin oplevelse af situationen, og hvordan det gik. Derefter giver kollegaen konkret og positiv feedback. Det kan være efter modellen:

  • 3 ting der gik godt,
  • et punkt til forbedring,
  • og en generel positiv tilbagemelding.

I kan også invitere en tredje kollega ind i supervisionen. Hendes opgave er at styre tiden, og give feedback på selve metoden. Feedback kan også gives i en gruppe – her vil der være mere på spil, og det stiller nogle særlige krav til facilitering af rummet, så det er lærende, og opleves etisk, trygt og retfærdigt.

Efter feedback:
I en systematisk, åben og tillidsfuld feedback kultur kan kollegerne i en afdeling eller team dele erkendelser og læringspunkter med hinanden. Gruppens samtale kan faciliteres, så der hentes fælles læring og dannes (nye) fokusområder for efterfølgende feedback.