Virksomheden AbbVie er, af analyseinstituttet Great Place to Work, blevet kåret som danmarks bedste arbejdsplads. Ifølge direktøren for virksomheden, Christina Dyreborg Jeppesen så skyldes succesen, at alle medarbejdere og ledelse bidrager til en gensidighed i de kulturbærende værdier i virksomheden.

Arbejdsmiljøet og kulturen er et fælles anliggende, som ikke fungerer uden, at hver enkelt tager aktiv del i at bidrage. Ifølge direktøren scorer virksomheden helt i top i undersøgelsen, når der spørges til medarbejdernes vurdering af arbejdsglæde og work-life balance. Men virksomhedens succes hænger også nøje sammen med, at det er en velovervejet forretningsstrategi, at koble trivsel og en udviklingsorienteret kultur med virksomheden robusthed på markedet. AbbVie skal leve af, at højt kvalificerede medarbejdere trives, og er i stand til at følge med forandringerne på markedet – og ikke mindst kunne spille sammen på tværs i organisationen. Men selvom succesen handler om, at satse på trivsel i et strategisk perspektiv, så lader det sig kun gøre når tilliden er der. Derfor er AbbVie en interessant organisation af drage læring af.

Undersøgelser fortæller den samme historie – hver femte dansker har været sygemeldt på grund af stress og hver 10. tager medicin for at gå på arbejde 35.000 danskere er hver dag sygemeldt pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø,430.000 oplever symptomer på stress – hver dag, og arbejdsbetinget stress koster årligt samfundet 27 milliarder kroner. Det kunne være interessant at vide hvor mange økonomiske ressourcer, der årligt bruges på indsatser for at nedbringe stress på arbejdspladser. Min fornemmelse er, at det drejer sig om ganske mange penge, timer og tanker. Så hvorfor knækker kurven ikke?

De virksomhedsledere som jeg taler med, ved udmærket godt hvad, der er på spil for dem. De ved, at mistrivsel blandt medarbejderne koster i produktionstab og image i omgivelserne allerede lang tid inden sygemeldingen kommer. Ledelsen er også helt bevist om, at det koster i omegnen af en halv million at udskifte en akademisk medarbejder – en kvart for en ufaglært. Alligevel ser det ikke ud til at kurven knækker, og derfor er det interessant, at lære af virksomheder, der tør at gå nye veje og som kobler virksomhedens succes på bundlinien med trivsel og en sund virksomhedskultur.

Viljen til at turde er i virkeligheden nok, det første skridt, der skal tages i en strategi på at skabe trivsel og forebygge stress. Vejen går helt klart via en høj social kapital med fokus på tillid i organisationen. Det gælder både mellem ledelse og medarbejdere, men så sandelig også mellem medarbejderne. Der skal et stærkt kollegaskab til og en vilje til hele tiden at øge arbejdspladsens samarbejdsevne.

Læs om AbbVie HER.

Har du lyst til at høre mere om hvordan tillid kan måles i din organisation, og hvor du, med stor fordel, kan sætte ind med udvikling indenfor virksomhedens sociale kapital – så kontakt mig. Hør f.eks. om hvordan vi kobler forskningsmæssig viden til konkrete udviklingstiltag på arbejdspladsen. Vi kalder det “Trivsel Skaber Resultater (TSR) – Ofactor”. Det er et samarbejde mellem Consultingtools i Danmark og John Langford og bygger på den seneste forskning indenfor neurobiologien.