I min hverdag møder jeg virkelig mange medarbejdere og ledere fra offentlige institutioner, kommunale forvaltninger, ministerier og styrelser. Jeg hører derfor ofte fortællinger om, hvordan tilstanden er i den offentlige sektor. Om f.eks. de få ressourcer, det stigende forventninger til kvaliteten, rationaliseringer, omstillinger, forandringer og ledelsen på distance. Jeg efterlades altid med en dyb beundring over den høje vilje, der eksisterer til, at få alt til at hænge sammen.

Selvfølgelig hører jeg om problemerne – rigtig mange af mine opgaver er trods alt brandslukning, når røgen er blevet til et velnæret bål. Men heldigvis fungerer det langt de fleste steder.

Forleden hørte jeg en sætning, der satte mine tanker igang for alvor. Det var en akademisk medarbejder i en tværorganisatorisk enhed i en kommune, der sagde: “Ledelse er noget vi bruger, det er ikke noget vi modtager……”. Tænk engang – det rammede mine oplevelser ind, og blev nærmest overskriften på en organisatorisk diagnose.


Dygtige medarbejdere formår, at holde samarbejdsevnen ved lige. Det sker hver eneste dag på sygehusene, i skolerne, børneinstitutionerne, administrationen – og jo egentlig også i ledelsesgruppen. De får humlebien til at flyve.

Når mennesker kender deres formål med deres opgave, og når de oplever at bidrage nyttigt til en vigtig opgave, og når kerneopgaven for samarbejdet er løbende defineret, så kan det meste lade sig gøre – selv i symmetriske arbejdsrelationer mellem kolleger. Det kendetegner det velfungerende kollegaskab. Den taktiske og snedige medarbejder ved til gengæld også, hvornår funktionen “Leder” skal bringes i spil. Når ressourcerne skal afhandles, når opgaven skal afstemmes, og milepælene godkendes. Og når arbejdsresultaterne skal bæres opad. Så kan kollegaskabet kalde på lederen.

Citatet fra AC´eren faldt som en frustreret kommentar til den mangelfulde ledelse på hendes arbejdsplads. Men den er givetvis repræsentativ for tilstanden i en offentlig sektor, hvor ledelsesspændet ofte er så stort, at ledelse er på distance.

Så er det godt, at dygtige medarbejdere kan drifte opgaverne – og i rigtig mange tilfælde også udvikle dem. Men for at det skal være en sund tilstand, så har ledelsen en væsentlig opgave med at sikre, at kollegaskabet har høj samarbejdsevne, en tillidsskabende kommunikation, en god feedbackkultur og et strategisk udsyn, der muliggør innovation og perspektivering af opgaverne på arbejdspladsen.

Ledelsesteknologien, der skal anvendes, er relationel, faciliterende og læringsorienteret. Hård styring vil kvæle kollegaskabets indre dynamik og (gen)skabe afhængigheden til en dag-dag ledelse. Med den rette ledelsesmæssige tilgang vil AC´eren opleve, at modtage ledelse, selvom den ikke foregår tæt på hver dag.

Se også mit indlæg om “Ledelse af kollegaskaber” på Lederweb.