Blog Image

Menneske og organisation

En tankevækkende blog om tidens tern og trends.

I denne blog deler jeg tanker, analyser og diskussioner om aktuelle temaer - eller om emner, som du aldrig havde troet eksisterer. Jeg håber, at du vil deltage og gøre denne blog til et levende rum for debat.

Indlæg, der udtrykker nedsættende holdninger overfor køn, race eller religion slettes. Hvis du er i tvivl om dit ærinde kan tolkes sådan, så tøv hellere med at slå det op. Vi har alle en etisk forpligtigelse - også/især på nettet.

Indlæg, der åbenlyst reklamerer for produkter eller ydelser, der ikke er associeret med virksomheden John Langford slettes også.

Tjek også www.johnlangford.dk

Det kan jo nemt løbe af med én.

Uncategorised Posted on Thu, January 07, 2021 16:16:54

Af ledelses- og organisationsrådgiver John Langford

Jeg reflekterer lidt over gårsdagens hændelser i Washington. Her var jeg et stumt vidne til virkeliggørelsen af Warhammer eller Ringenes Herre.

Vanvittige scener udspillede sig for øjnene af os ved Capitol Hill da Trumps fantasifuldt rollespilsudklædte støtter stormede selveste symbolet på det vestlige demokrati. 

Her ”dagen derpå” fortager chocket sig lidt i visheden om, at demokratiet stadig står.  Realiteterne står pludseligt tydeligt frem – også (og heldigvis) for mange af Trumps trofaste støtter. Det blev simpelthen for skørt. Den republikanske senator Lindsey Graham udtrykte det på sin måde, da han sagde: ”Jeg er ude, nok er nok”.

Jeg er overbevist om, at mange republikanere sidder tilbage med en følelse af, at være blevet kørt over af en magtfuld og karismatisk personlighed. For mange har det ikke blot været en ”skør dag på jobbet” men fire skøre år. En præsident, der satte sig selv forrest og nedgjorde andre. Fyrede og hyrede, delte og herskede. 

Man kunne være inde i varmen eller ude i kulden – og det var ikke helt til at vide, hvilken vej det kunne gå, så det var bedst at følge med. Den enkeltes integritet, etik og moral røg ud med badevandet – og dermed underminerede de deres egen dømmekraft og evne til at sige stop, fordi det pludselig blev illegitimt at afsløre kejserens nye klæder.

I dag må mange republikanere sidde tilbage og tænkte, at det hele blev lidt mærkeligt og i selvransagelsen og bagklogskabens klare lys tænke, at de kunne have sagt fra i tide overfor det besynderlige og usammenhængende politiske projekt, persondyrkelsen, hadets retorik og udgravningen af den nationale og globale kløft. Sådan udspillede det sig i amerikansk politik i går. Men de samme dynamikker kan være i spil mange andre steder. 

Det kan også gå galt på arbejdspladsen.

Her taler jeg ikke om politik men om de mekanismer, der også kan opstå på arbejdspladser, hvor en stærk og karismatisk person kan vende op og ned på en arbejdsplads, så kolleger og ledelse pludselig bliver i tvivl om hvem de selv er, hvad der er vigtigt og hvordan man gør. 

Det værste af det hele er, at der kan opstå en masse eksklusive rum, hvor man pludselig har hænderne på kogepladen i en illegitim relationel proces. Det hele kan ende i en gordisk knude, hvor hæderkronede kollegaskaber er blevet til fjendskaber og hvor konflikterne har tårnet sig op i kølvandet på en stærk og karismatisk person på arbejdspladsen.

Alle er forført og alle har fornemmelsen af at noget er rivende galt. Enkelte kan sætte ord på – men gør det ikke.

Som konsulent har jeg oplevet denne slags dynamikker flere gange i opgaver som har handlet om et samarbejde, der skal på skinner igen. Så er det som når et trafikoffer skal genoptrænes – førligheden skal genfindes. Kerneopgaven skal genfindes, historien om teamets kultur og samarbejde genfortælles, samtalen skal trænes så alle igen møder hinanden i en lærende samarbejdskultur.

Nogen gange skal der det samme til, som ved præsidentvalget – forføreren må forlade embedet og organisationen. De tilbageværende siger efter noget tid, at det var som om der blev helt stille og efterlod alle i en tilstand af lettelse og forbigående tinitus.

Det har været vildt at være vidne Trumps forførelse og hvis jeg skal være fagligt kynisk også interessant at se, hvordan fremtrædende medlemmer af det Republikanske parti legitimerede enevælden og et skingert projekt.

Tilbage er der en masse overkørte republikanere, som nu er medlemmer af et splittet parti og et land, hvor den eneste vej frem er samling og samarbejde. Arrene efter Trump er dybe. Mistroen stærk og tilliden svækket. Skårene skal klinkes – patienten skal genoptrænes. Gemytterne dæmpes. Ganske som på arbejdspladsen – bare med endnu højere kompleksitet og betydning. 

Lederen skal skabe samling om projektet og træne samarbejdet.

Når Joe Biden overtager Det Hvide Hus, så har en kæmpe ledelsesopgave foran sig. Han må se i øjnene at kupforsøget var et symptom på en tiltagende ulighed og en kløft mellem flere anskuelser om hvordan verden hænger sammen.

Han må tage fat i problemerne samtidig med at ordentligheden genindføres og at mistilliden mellem stridens parter afløses af en fælles ambition om at skabe et fælles USA med ret og pligt til en åben og fri debat. Samarbejdet skal vokse med små skridt.

Sådan gælder det i alle sammenhænge hvor mennesker bliver spillet ud mod hinanden og som til sidst farer vild. De skal guides hjem igen. Tilbage på sporet.Netværk skaber håb om tiden efter Corona

Netværk, Uncategorised Posted on Mon, March 23, 2020 11:09:06

Tillidsfulde netværk er din virksomheds væsentligste kapitlal. Det vidste vi godt i forvejen, da Corona ramte landet. I de sidste års opsving havde vi måske alligevel glemt det lidt og har underskud på den front. Nu er der brug for at trække på relationskontoen. Men bare rolig – det er slet ikke for sent at skabe balance i regnskabet.

Et netværk for enkeltmandsvirksomheder, freelancere og små opstartere giver håb for fremtiden. ”Frie Fugles Netværk” har ambitionen om at genstarte 2020 og sparke gang i erhvervsrelationerne gennem dialog og samarbejde.

”Et godt samarbejde mellem konsulenter og freelancere hviler i høj grad på en  gensidig tillid og den tager tid at bygge op fra bunden”, siger John Langford, som i forvejen faciliterer leder- og erhvervsnetværk. 

Virksomheder og konsulenter, der bygger mure omkring sig eller betragter sig selv som ensomme øer klarer sig dårligst. Der er derimod brug for at skabe åbninger, invitationer, bygge broer og forbindelser.

Frie Fugles Netværk bringer små virksomheder sammen i en struktureret ramme hvor deltagerne lærer hinanden at kende fagligt, forretningsmæssigt og personligt.

For at bringe arbejdet i det rette gear er det nødvendigt at vide hvad vi hver især står på af faglighed, hvordan vores forretningsetik udmønter sig og hvem vi er. Det kan tage lang tid at bygge den tillid op, der skal til for at lukke op for posen. I ”Frie Fugles Netværk” faciliteres møderne, så denne proces sker hurtigere.”

”Dygtige erhvervsledere har altid vidst, at det kan betale sig at skabe gode relationer, og at de bedste af dem, bygger på en god portion generøsitet. Gode netværk har derfor denne generøsitet indbygget som en værdi” siger John Langford. ”Vi lærer hinanden at kende gennem sparring på opgaveløsning, idé- og strategiudvikling og samtaler om tidens udfordringer og perspektiver.

Det er ambitionen at Frie Fugles Netværk udvikler sig til at være et samarbejde om udvikling og konkrete opgaver – lige fra de mindre opgaver, de komplekse til de store udbudsrunder. Netværket har også planer om at arrangere eventen ”Med Corona i bakspejlet”.

Se mere på www.friefuglesnetvaerk.dk

For flere oplysninger: John Langford. Indehaver af ”John Langford – Menneske & Organisation”.

Telefon: 27 570 570Mail: john@johnlangford.dkVælg nu rigtigt!

Ledelse og lederskab Posted on Sat, February 22, 2020 10:46:41

Kig godt på dette foto af ældre karakter.


Det er en udvælgelsesproces fra dengang da farfar gik med korte bukser og alle somre var virkelig varme og vintrene utrolig korte. Man kunne gå på isen fra Helsingør til Sverige. Faktisk.


Det kunne også have været et foto af en nutidig ansættelsesproces, hvor valgene af kandidaten ofte sker mere eller mindre i blinde.

Hvem gemmer sig under hætten? Hvad vil være hendes foretrukne stil i konfliktløsning og samarbejdsprocesser? Er hun optaget af at skabe mening sammen med mennesker eller er hendes styrke at få ting fra hånden i sin egen proces? Er hendes styrke at skabe og overholde standarder og procedurer eller udfordrer hun gældende praksis og er mere liberal i sin arbejdsstil?

Og i alle tilfælde – hvad vil hendes personlighedstræk fortælle os om hendes personlige risici i adfærd og hvordan vil faldgruberne se ud i det team hun skal være en del af – det som vi ofte kalder for “kemien” mellem mennesker. Magiske og nærmest okkulte ord, som handler om “noget i gardinerne”, “svært at sætte ord på”, “nogen der er gået galt af hinanden”.


Vi har brug for at kende til de personlighedstræk, der gemmer sig bag adfærden for bedre at forstå ansøgeren.


Det er en meget stor investering for både arbejdsplads og ansøger at beslutte sig for et match og alle er bedst tjent med at en ansættelse bygger på et oplyst grundlag. Jeg anvender Facet5 Personprofilen som et grundlag for min assistance til virksomehder i forbindelse med rekruttering.

Ikke alene som et datadrevet grundlag for et opnå et bedre indtryk af de styrker og risici som hører til ansøgerens personlighedstræk.
Det er også et virkelig stærkt udviklingsredskab i den onboarding, der skal foregå, og som både handler om den nye medarbejder og gruppen som hun skal være en del af.Hver femte skifter job på grund af chefen.

Ledelse og lederskab Posted on Tue, November 05, 2019 08:13:33

Af John Langford

Indehaver af konsulenthuset ”John Langford – Menneske & Organisation” og associeret partner hos Facet5 – personprofilen til udvikling, rekruttering og onboarding.

En dansk undersøgelse foretaget af Konsulenthuset Ballisager dokumenterer at mere end hver femte ansatte vælger at skifte job på grund af chefen. 

Undersøgelsen dokumenterer også at chefer oftere skifter job end medarbejdere og at det er de yngste, som er de mest ivrige. 

En nyere amerikansk undersøgelse viser samme tendens for jobskifte indenfor et år fra ansættelse.

En rekrutteringsproces har mange omkostninger. Når den tidligere medarbejder opsiger sin stilling sker der allerede et produktivitetstab som varer ved indtil den næste medarbejder er i fulde omdrejninger. En mislykket omboarding vil også koste på renomméet og på ledelsens interne omdømme.

Derfor er det vigtigt at en onboarding proces kommer hele vejen rundt. Det er ikke kun kandidaten til stillingen, der skal være i fokus. Det er nødvendigt at den interpersonelle relation er i fokus for at processen skal lykkes. 

Værdiprocesser kan noget – men ikke alt.

Nogen kunne tro, at et seminar på et godt hotel med en værdiproces omkring vision og mission ville klare ærterne én gang for alle. 

Det er altid forløsende, at se hvordan et par dages gode diskussioner kan omdannes til et fint dokument. Og det er også yderst meningsfuldt i en stadig proces med at beskrive de kulturelle hjørneflag og hvilken betydning det har for den enkelte. 

Vi ved dog også, at den slags har en relativ kort levetid med mindre der arbejdes vedholdende med processen som et bidrag til virksomhedens narrativ. 

Vi ved også at arbejdspladser med en vis personaleomsætning står overfor udfordringen med at få måske årligt 15 procent nye medarbejdere godt integreret og til at bidrage indenfor narrativets hjørneflag. 

Vi skal have fat i den kultur som reelt skabes af ledelse og medarbejdere gennem det daglige samarbejde om virksomhedens kerneopgave, den ledelsesmæssige og kollegiale adfærd i hverdagen. 

Den hverdag som den nyansatte vil møde og bidrage til med sin personlighed i det relationelle samspil om opgaven.

Hvor blev Michael af?

Du kender sikkert selv situationen: Der var et perfekt match mellem det flotte CV og arbejds- og funktionsbeskrivelsen – og det var lige præcis den personprofil I ledte efter. 

Der var blomster på bordet den dag, da Michael startede og de var ikke engang visne, da han stoppede. Han smuttede af sig selv med forklaringen om, at han alligevel ikke kunne se sig selv i jobbet. 

Nogle af kollegerne vidste imidlertid bedre. De lagde mærke til at chefen og Michael talte forbi hinanden. Chefen virkede irriteret og begyndte at forbigå Michael, når der skulle tales om vigtige opgaver. Det var ikke fordi, der var åbne konflikter – bare et lidt tungt arbejdsmiljø, der hang i gardinerne. 

Alle havde overset, at et nyt menneske skal ses som en ny spiller i skabelsen af det fælles tredje – den egentlige arbejdskultur. 

Kultur er det fælles tredje skabt af mennesker. 

Det betyder, at især nærmeste chefer og kolleger, skal være klar på egne styrker og faldgruber – og hvilke personlighedstræk, der potentielt vil skabe frustrationer og måske ovenikøbet vække relationelle allergier til live. 

Det er summen af disse faktorer, der skaber arbejdsmiljøet og bliver afgørende for, hvordan potentialerne kan folde sig ud.

Derfor skal flere end Michael være en del af onboarding processen. Og preboardingen skal forberede nærmeste chef og kolleger på den nye tid gennem solid indsigt i egne personlighedstræk. 

Preboardingen er også en kærkommen anledning til fornyelse eller revurdering af arbejdspladsens ønskede arbejdskultur og til dannelsen af et overblik over teamets samlede personlighedstræk, foretrukne samarbejds- og konfliktløsningsstrategier.

Det er afgørende at chefen og nærmeste kolleger også har den fornødne selvindsigt, der gør den målrettede indsats for god kommunikation og samarbejde som en proces, der går begge veje. 

En god onboarding af ledere og medarbejdere bygger på anerkendelsen af, at en hvilken som helst ansættelse har interpersonel betydning for samarbejdet og at alle parter er med til at skabe det fælles tredje med de styrker, risici og faldgruber, der følger af kollegernes personlighedstræk.

John Langford hjælper ledelse og medarbejdere på arbejdspladser med at finde og forløse potentialer i samarbejdet. Han anvender den avancerede Facet5 Personprofil, som er en forskningsbaseret analyse af personlighedstræk og som indeholder en masse fleksible muligheder til rekruttering, personlig udvikling, kulturudvikling og samarbejdstræning. 

Facet5 bygger på nationale normgrupper på tværs af 34 lande. Dermed er det også muligt at bruge Facet5 til indsatser i forbindelse med transnationalt samarbejde i store virksomheder, udstationering og kulturforståelse.Hvad nu hvis din leder var en algoritme?

Ledelse og lederskab Posted on Tue, October 08, 2019 18:09:59

Af John Langford

Indehaver af konsulenthuset ”John Langford – Menneske & Organisation”

Digitaliseringen og udviklingen af avancerede styringsredskaber giver os uden tvivl en masse teknologiske muligheder og fordele. Jo mere Netflix vi ser, desto flere og bedre forslag får vi til nye film og serier. Når vi bruger chatfunktionen på en rejsehjemmeside, så er det robotten Sarah, der svarer – på dansk midt om natten. Indtil fornylig troede jeg at Sarah var ægte og tolererede at hun indimellem svarede lidt underligt. Jeg har også vænnet mig til at metroen er førerløs og at Siri følger med i mit liv fra sin dvaletilstand i min IPhone.

Men kan det tage overhånd og mister vi selv styringen over udviklingen og smider barnet ud med badevandet? Hvilken betydning kan det få for vores måde at se verden på? Bliver det sådan, at vi vil se livets værdier og nytte gennem algoritmens beregnede briller?

Og når vi har overgivet os til digitaliseringen er vi så i virkeligheden gået tilbage til troen på industrisamfundets rationelle styrings- og ledelsesopfattelse? Tror vi så igen på at alt der kan måles og vejes kun har betydning? 

Hvad nu hvis fremtidens leder er en algoritme?

Algoritmen har aldrig en nederen dag.

Tænk at have en leder, der er forudsigelig og uden dårlige dage. Altid den samme og uden favoritter og helt ligeglad med stemninger og primadonnaer. Sådan en leder har 60.000 medarbejdere i den verdensomspændende IT-virksomhed Rainforest QA. 

Virksomheden har kun én leder, som står i spidsen for de mange medarbejdere, hvis opgave det er at gennemgå websites og apps for virus og fejl i koderne. Lederen er en kold algoritme og altså ikke noget menneske af kød og blod. 

En undersøgelse foretaget af det digitale ledertidskrift Quartz viser at medarbejdere ligefrem foretrækker at have algoritmen som chef fremfor et menneske. Også selv om algoritmechefen pisker dig, hvis beregningerne viser et fald i din produktivitet. 

Hvordan kan det være, at så mange mennesker trives så godt med den køligt beregnende algoritme? Og det i en tid hvor vi taler om lederskabets betydning for trivsel og effektivitet, at ledere skal være hele mennesker og skabe høj social kapital.

Sandheden ligger jo nok et sted i nærheden af det faktum at opgaverne handler om at finde fejl i data. Det er enten rigtigt eller forkert, det er nemt at beregne effektiv opgavetid efter objektive parametre og du skal ikke samarbejde med andre end algoritmen.

Algoritmelederen giver dig feedback i samme sekund hvor du har afleveret en opgave, træner dig, guider dig, anviser de næste skridt, giver dig nye opgaver og aflønner dig efter helt objektive kriterier. Et ønskescenarie for mange – og et skrækscenarie for andre.

Egentlig er der måske ikke så meget forskel på algoritmens ledelse og tidligere tiders overvågning og kontrol fra værkførerburet. Der kan ovenikøbet være tale om et kvantespring i forhold til den type af ledelse som en middelstor puddelhund kunne bedrive.

Kan algoritmen også lede et plejehjem?

Spørgsmålet er bare om vi i vores fascination af de digitale muligheder jagter algoritmens potentialer indenfor arbejdsområder, hvor det ikke er muligt at beregne et udkomme af en opgave efter samme slags objektive kriterier. 

Gennem mit arbejde som supervisor for ledergrupper og gennem oplæg om styringstendenser i tiden møder jeg meget ofte synspunktet om, at det hele har taget overhånd og er endt i en form for styringsbulimi. Ingen tvivl om, at den teknologiske har givet os stærke kort på hånden i udviklingen af vores samfund. Men den har også en bagside, som vi skal have vores opmærksomhed.

Det er som om, vi har indført kontrolsystemer, avancerede planlægningsredskaber og et kolossalt skemaregime blot fordi vi har de teknologiske muligheder. 

Det gælder især indenfor styringen af de varme velfærdsområder på offentlige arbejdspladser. En del styringsredskaberne giver mening, fordi de beriger viden om kerneopgaven og gør medarbejdere og ledere dygtigere. 

Men meget af det er overstyring og tolkes desuden af medarbejderne som kontrol for kontrollens skyld – det koster på tillid og mening. Det skaber også et tiltagende hykleri; giv systemet, det som det ønsker.

Men dér hvor vi skal være rigtigt opmærksomme er, om hele fascinationen af den teknologiske udvikling med robotter, kunstig intelligens, anvendelsen af metadata og muligheden for monitorering af mennesker gennem diverse teknologier medfører et skifte i vores demokratiske dannelse og etiske mindset – og igen, hvilket omslag dette kan få i vores ledelses- og menneskesyn.

Kan algoritmen få humlebien til at flyve?

Hver dag går medarbejdere på sygehuse, skoler og børnehaver på arbejde med en grundlæggende usikkerhed om hvad dagen vil bringe af udfordringer – f.eks. om hvor mange kolleger de kan være heldige at møde i dag, om fru Pedersens pårørende fra Jylland pludselig står i døren og ønsker et møde, eller om lille Oliver har haft en dårlig morgen og ikke vil give slip på sin mor.

Hver dag får medarbejdere humlebien til at flyve på trods af de objektive forhold. Enderne når sammen fordi viljen til det er stærkere end det som de kølige tal kan legitimere. Det er det, som får hele maskineriet til at virke. 

Måske jagter vi algoritmens lyksaligheder i en styringsoptimistisk tro på, at vi kan planlægge os ud af alt, beregne risici og opstille KPI´er, der vil tilføre mennesket mening i opgaven. Har vi valgt algoritmen fordi vi i virkeligheden regredierer i vores erkendelse af lederskabets kompleksitet og reducerer det til et spørgsmål om tilgængelige data.

Er algoritmen den nye politiker? 

På den anden side set, så kunne algoritmen være håbet for en ny type af politiske beslutninger. 

Måske vil algoritmen nå frem til hvad den rigtige bemanding på sygehusene og i børneinstitutionerne skal være og hvad der er den effektive undervisningstid for børn. En beregning renset for politik, følelser og hensynet til lokale partiforeninger og loger.

Uanset hvad så er det en god diskussion at have. 60.000 mennesker kan jo ikke tage fejl. I hvert fald ikke i en virksomhed hvor det ikke er nødvendigt at samarbejde med andre, hvor man sidder og kigger koder og formler igennem for fejl og indrapporterer hændelser. 

Men det er absolut også en god diskussion at have i forhold til hvad det er for en tænkning og mindset vi læner os op ad, når vi indretter os styringsmæssigt. 

Er det i virkeligheden algoritmens rationale og vores fascination af digitaliseringens muligheder, der styrer os. Blot fordi vi kan, er det jo ikke sikkert at vi skal?

Læs om algoritme lederen her: https://classic.qz.com/machines-with-brains/1017298/rainforest-qa-manages-its-60000-remote-employees-exclusively-through-a-series-of-algorithms/Er der gået “Fluernes Herre” i dit team?

Kollegaskabet Posted on Sat, August 03, 2019 10:09:43


Er der gået “Fluernes Herre” i dit team?

Af ledelses- organisationskonsulent John Langford. Indehaver af ”John Langford – Menneske og Organisation”.

I går genså jeg filmen ”Fluernes Herre”, som bygger på bogen af samme navn af William Golding. Det er en gribende fortælling om en flok drenge, der strander på en øde efter et flystyrt.

Tilsyneladende er der ingen, der bekymrer sig meget over deres skæbne, for der går meget lang tid inden de bliver fundet. I mellemtiden gennemlever drengene alle de sociale processer, der kan genkendes i gruppedannelser.

Med bogen som metafor, kommer vi omkring vigtige begreber som personligt lederskab, autorisation, mentalisering, kollegial feedback, organisatorisk kapacitet, den etiske fordring og viljen til at få processer til at fungere.

Man er ikke nødvendigvis leder bare fordi det står på visitkortet.

Jeg læste bogen og så filmen som ung teenager. Goldings mission var egentlig at beskrive hvordan den britiske klassedeling havde bidt sig fast og viste sig overalt. Det lå i kortene hos, især sønnerne af overklassen, at de var født til at være ledere. Succesen af et lederskab afhænger imidlertid af alt andet end nedarvede privilegier og en samfundsmæssig position. Det handler om evnen til at få fællesskaber til at fungere ved at skabe mening, lede i transparens og tillid, inddrage i beslutningsprocesser, vise empati og bruge de ressourcer, der er til rådighed. Og disse kompetencer følger ikke naturligt af en udnævnelse.

Der er selvfølgelig løbet meget vand i åen siden Golding skrev sin bog under den kolde krig. Ikke desto mindre, så kan narrativet stadigvæk noget. Igår skabte filmen nemlig tydelige associationer og refleksioner over mine professionelle oplevelser i mit arbejde med leder- og medarbejderudvikling.

Velkørende leder ved godt at det altid kan blive bedre.

Jeg skynder mig at sige, at jeg heldigvis har flest opgaver med dygtige ledere og medarbejdere, som gerne vil mere af det gode.

Der er jo nærmest også en implicit psykologisk kausalitet i, at jo bedre du er kørende på det neocortale niveau og jo mere avanceret du kan reagere på impulser desto større appetit har du også på at udvikle dig selv og dine processer med andre mennesker. Det er i hvert fald min påstand.

Derfor er der en pointe i hele tiden at arbejde med at udvikle og træne de empatiske og mentaliserende kompetencer, der gør dig i stand til at se dig selv som aktør i relationer, forstå dine medmennesker, kende dit reaktionsmønster, have redskaberne til at håndtere dem, møde verden med overskud, transformere umiddelbare oplevelser til læring gennem refleksion og besidde evnen til fordybelse og indlevelse.

Velkørende mennesker ved, at det er noget bøvl at stræbe mod disse kompetencer. Andre tror de er verdensmestre i dem eller mangler helt den side af sig selv, der anerkender dem som vigtige.

Ralph, som er den ene af hovedpersonerne i ”Fluernes Herre” har i stort omfang de kompetencer, der er gavnlige i et lederskab. Han har også en formel lederposition i skoleorkestret og er den ældste – så valget af ham som leder af gruppen på den øde ø ligger lige til højrebenet. Han bliver så at sige formelt autoriseret udfra en mekanisk opfattelse af talent for ledelse.

Det blev også hurtigt tydeligt, at han forstod at han måtte holde håbet oppe hos alle, give deres samarbejde en højere mening, gøre alle til vigtige deltagere og holde jævnlige fællesmøder hvor udfordringerne blev adresseret. Det viser sig hurtigt, at Ralph har en rival i Jack, som er i stand til at udfordre ham på hans personlige autorisation. Jack var nemlig også i spil som leder qua hans samfundsmæssige position – han tabte på anciennitet og alder.

Jack anklager Ralph for at være svag og han gør de mest loyale støtter af Ralph til grin. Når de loyale således har mistet deres selvværd og kæmper for anerkendelse, så bliver de lette at lokke ind i folden med gevinster på den korte bane: et barsk broderskab med primitive ritualer, mad og fester.

Jack underminerer Ralph´s autorisation og langsomt tømmes hans gruppe for deltagere som overgiver sig til Jack ”modstandsgruppe” af angst for at blive udstødt, udskammet eller marginaliseret og ved udsigten til at få noget at spise, fordi Jacks gruppe er dygtige jægere.

Den altid loyale støtte til Ralph, den følsomme, vidende og overvægtige dreng Piggy, lider en krank skæbne. Selvom han er udsat for spot og spe, så er han ikke til at knække fordi Ralph møder ham med empati og moralsk støtte og idet Piggy er i kontakt med sine egne værdier og er bedre til at gennemskue, hvad der er gang i. Derfor må han udslettes og den rivaliserende gruppe ender med at slå ham ihjel.

Jack leder nu det nye og voksende broderskab på angst og uden håb. Det er tydeligt, at det udvikler sig til at være en autonom gruppe med alles kamp mod alle. Dæmoniseringen af gruppens medlemmer er tilfældig og ingen gør oprør. Alle er angste for udstødelsen, ensomheden og håbløsheden.

Goldings roman er en karikatur og et tankeeksperiment med en politisk pointe. Men det er også en dygtigt konstrueret metafor for, hvad der kan gå galt i en hvilken som helst social sammenhæng – for eksempel i et teamsamarbejde.

Jeg fik stærke associationer til nogle af mine opgaver for virksomheder, hvor jeg indimellem har mødt den totale nedsmeltning i en gruppe hvor temaerne fra ”Fluernes Herre” er i fuldt flor.

Ledelsen har ansvaret.

Ofte bliver jeg kontaktet af ledelsen fordi et team eller en gruppe præsterer dårligt. Ledelsen beder mig om at fixe det med gruppen. Men ledelsen skal være en del af det – ellers er de jo bare som de fraværende voksne i filmen, der alt for sent leder efter drengene. Selvom drengene holder gang i et bål for at sende røgsignaler ud i verden, så er der ingen der kigger efter det. De ansvarlige har travlt med en krig ude i verden.

Så tingene får lov at udvikle sig i en uheldig retning. Det samme sker i virksomheder, hvor teams i selvstyrets navn ikke har den fornødne ledelsesmæssige opmærksomhed og rammesætning.

Krav til samarbejdet om opgaven skal være tydelig.

Teamet fungerer ofte dårligt fordi opgaven er uklar. I filmen handler det om en diskussion om hvorvidt drengene skal holde gang i bålet, så de kan ses af andre, tilberede mad og varme sig – eller om de er her for deres egen skyld. Hvad betyder det at løse opgaver i et fællesskab? Er det kollegaskabet vi dyrker eller alles kamp mod alle? Er vi her på en fælles mission er vi individer, der kan udstødes af et brutalt broderskab og hvor hver dag er en daglig kamp for at holde fast i bordkanten og stolen på samme tid.

Det er en ledelses ansvar, at sørge for at der er den nødvendige organisatoriske kapacitet tilstede for at kollegaskabet kan fungere.

Det er i høj grad en opgave, der handler om facilitere processer og skabe sunde kollegaskaber. Det sidste er vigtigt fordi der er noget som er større end såvel leder- og medarbejderskaber. Vi er alle kolleger. Som Ralph siger, da han bliver valgt som leder: ”Lederen er ikke den vigtigste – vi er alle vigtige, og vi skal arbejde sammen”.

Men vi kan ikke kun uddelegere ansvaret til ledelsen. Hver enkelt kollega har en etisk fordring, der handler om at bidrage til kollegaskabets duelighed gennem konstruktive handlinger i fællesskabet. Hver enkelt kollega må stille sig til rådighed for en gensidig ledelse og tage ansvar for at oplevede uretfærdigheder, uetisk adfærd m.v. italesættes konstruktivt.

4 byggesten til organisatorisk kapacitet.

For at skabe organisatorisk kapacitet skal der fokuseres på 4 væsentlige ”byggesten”: forandringskapacitet, tillid, deltagelse og motivation.

Alle skal være i stand til at se behovet for innovation og forandring. Vi skal have alle med til at sende lyskegler ud i verden, så vi kan samle hvad vi har set til et tydeligt billede af hvor verden er på vej hen. Lederen skal faclitere samtalerne, der samler lyskeglerne og som giver et overblik over, hvor der skal oprustes, satses, innoveres, ændres eller gøres mere af.

Vi skal kunne arbejde i tillid til at kolleger træffer beslutninger med de bedste intentioner og på et oplyst grundlag. Det betyder også, at vi skal have tillid til at kolleger bidrager med informationer, der gør beslutningerne endnu bedre.

Der skal hele tiden arbejdes med deltagelsesformerne på arbejdspladsen. Det gælder beslutningsprocessernes arenaer, facilitering og iscenesættelse. Det handler om mulighederne for medindflydelse, og det skal bygge på en bevidst strategi om at udvikle handle og forståelseskompetencer hos alle, så deltagelse kvalificeres og gøres til en aktiv og anerkendt ressource.

Motivation er vigtig for os alle – det der driver os. Er det det kerneopgaven eller egne ambitioner? Måske ved vi det ikke helt selv, men det bliver til en organisatorisk kapacitet når vi alle er klar over det. Det betyder også at vi kan udtrykke den på flere niveauer.

Det gode kollegaskab kan rumme personlige mål.

Vi kan godt blive enige om, at vi er fælles motiverede til at løse en bestemt opgave. Vi kan også godt have nogle implicitte mål, der handler om at vi gerne vil opnå noget personligt ved at deltage i et samarbejde. Det kan handle om, at en leder har brug for at medarbejderne ser, at han er med i den fælles opgaveløsning og indtænkes som en relevant ressource, eller at en medarbejder har brug for at kunne formidle resultaterne af egen indsats, fordi det er en bevidst udviklingszone, at kunne det. I stedet for at vi skal forestille os hvad hver enkelt kan have af implicit motivation så vil en godt kørende kollegagruppe være i stand til at formidle og håndtere dem åbent.

Ralph havde ikke alle de redskaber til rådighed, som var nødvendige. Han var også svagt autoriseret. ”Du er den ældste og du var jo også vores leder i orkesteret” siger drengene, da de udpeger ham.

Han skulle i stedet have været autoriseret på sine kompetencer i lederskabet – som var tydelige nok, men ikke italesat. Nogle skulle også have visket ham de 4 organisatoriske byggesten i ørerne.

Lad ikke dit team blive til ”Fluernes Herre”.

Min engelske far opfordrede mig til at tygge Goldings roman i mine tidligste teenageår.

Han var helt klart ude på at påvirke min almene dannelse og evne til at gennemskue sociale og relationelle processer i en ung alder. Han var derudover stærkt kritisk mod den britiske overklasses dominans.

Min far gav mig også et andet stærkt redskab: et meget enkelt relationskompas. Han sagde, at jeg skulle spørge mig selv om en given person ville være én som jeg ville bruge en weekend sammen med i en kano i vildmarken. Jeg ville gerne på kanotur med Ralph i Fluernes Herre. Hos ham ville jeg stille mig til rådighed for ledelse og også være tryg ved at lede ham. Aldrig med Jack.

Selvom jeg her har trukket Goldings narrativ i ”Fluernes Herre” lidt langt og med fare for overfortolkning, så er mit ærinde blot at sige, at når teams og grupper fungerer dårligt, så skyldes det ofte svage kapaciteter, som det er ledelsens ansvar at skabe rammerne for, kan udvikle sig.

Det påhviler desuden hver enkelt, at bidrage til at det sunde kollegaskab fungerer og at kolleger autoriseres gensidigt. Et godt arbejdsmiljø sikres gennem dialog og ved at alle deltagere har indsigten i hvilke mekanismer, der kan korrumpere et hvilket som helst samarbejde.

Ellers kan det ende med at teams fungerer som i Fluernes Herre.

John Langford arbejder med leder- og medarbejderudvikling og beskæftiger sig med samarbejdstræning i teams og grupper, forhandlingstræning og personligt lederskab. Han er foredragsholder, procesfacilitator, inspirator og supervisor.

www.johnlangford.dkTænker du over dine mikrobeskeder?

Samarbejde på arbejdspladsen Posted on Fri, November 02, 2018 14:47:40


Kan du mon genkende denne situation: I har møde i arbejdsgruppen, hvor i skal drøfte en strategi for en opgave. Else tager ordet. Du har en klar forventning om, at hun sikkert vil sige noget, der enten er forkert eller af ringe interesse. Desuden har hun det med at stamme og hakke i det, når hun taler. Så derfor ser du anledningen til at tjekke Messenger og din mail på din telefon.

Lidt scrolling i nyhederne på Facebook bliver det også til. Du er ikke interesseret i, at din sidemand kigger med, så du vender siden til. Ikke meget – men nok.

Mens Else kæmper med sin formidling inspireres Mogens og Kirsten af din adfærd.

Mogens er den første til lige at vende sin telefon, for at se om der er nogle notifikationer for nyheder eller Facebook på skærmen. Det er der ikke. Det var da mærkeligt. Må hellere lige tjekke det.

Nu er det som om Else taber tråden, og for alvor begynder at stamme. Kirsten tegner imens på sin notesblok. Hun starter i øverste højre hjørne på papiret med en firkant. Indeni firkanten kan der være endnu en firkant. Hjørner kan forlænges udenfor forkanten. Hjørnerne kan forbindes med nye linjer. Tegningen vokser i både størrelse og kompleksitet, og fylder hurtigt en fjerdedel af papirets samlede areal.

Else har tabt tråden og sætningerne bliver tiltagende knudrede. Gad vide hvad pointen var?

Mødet fortsætter i en time. Til sidst kommer Kim med løsningen på hvad der skal gøres. Alle tilslutter sig ideen – ikke mindst Else, som var den første, der kom med ideen. Men det var der ingen, der hørte.

Det vrimler med mikrobeskeder til Else!

Det kan sagtens være, at Else skal blive skarpere i sin formidling. Måske er hun typen, der lærer af at høre sig selv sige det højt. Men der er ingen tvivl om, at hun får ringe hjælp fra sine kolleger.

Alle sender, ubevidst, små mikrobeskeder rundt i lokalet. Din mikrobesked handlede om, at du ingen forventning havde til Elses kompetencer og formidling. Det viste du ved at tjekke din telefon og ved at vende siden til. Du sendte også en besked om, at det var en legitim adfærd i kulturen, og åbnede derfor op for at andre kunne gøre det samme. Det dannede et kor af mikrobeskeder til Else, som intuitivt opfangede det, og koblede sig på den følelsesmæssige tilstand, der lå bag adfærden hos de frafaldne lyttere.

Det styrkede hendes egne erindringer og vækkede hendes amygdala respons. Hun var fanget igen, og måtte komme hurtigst muligt væk fra situationen. Hendes grublerier over den overvældende feedback fra kollegerne tog til mens hun talte, og det betød at hendes arbejdshukommelse blev overbelastet. Der var simpelthen ikke plads til det, som var vigtigt i situationen – nemlig at formidle den løsning, som hun havde brugt tid på at gennemtænke, regne på og risikovurdere. Nu var hendes opmærksomhed fanget i vrimlen af mikrobeskeder.

Historien er en beskrivelse af hvordan hjernen fungerer neurologisk og en case på hvordan meget samarbejde kuldsejler og hvor let det er skabe en kultur, der udsulter virkelyst og trivsel.

Hjernen indeholder et erindringsarkiv som vi bladrer i.

Forskningen viser, at vi aflæser mikrobevægelser i adfærd med stor nøjagtighed. Empatiske mennesker vil være særligt dygtige til at spejle sig i kollegers følelsesmæssige tilstand gennem deres adfærd – helt ned til små bevægelser i øjne og ansigtsmuskulatur. Ved at bladre igennem de neurologiske arkiver, så finder vi nemt eksempler på, at vi har været i en lignende ubehagelig situation, hvor vi mislykkedes eller bare ikke oplevede det som rart.

Du kender sikkert til de forsøg, der er lavet med børn og deres forældre. Forsøget går ud på, at aflæse hvad der sker i barnet når moderen f.eks. vender ansigtet bort når barnet forsøger, at opnå kontakt. Med tiden, og efter flere forsøg fra barnets side på at opnå anerkendelse, så opgives missionen. Enten viser barnet tegn på frustration ved aggressiv adfærd eller gennem apati.

Det er det samme, der sker på en arbejdsplads, når vi ikke har en opmærksom og anerkendende tilgang i vores møde kollegerne.

Det handler om spejlneuroner.

Det handler om spejlneuroner. Vi spejler os i hinandens følelser. Hvis vi er empatiske mennesker, så leder vi efter tegn i øjnene på anerkendelse. Så når vi møder fiskeøjne, himmelvendte øjne eller øjne der er fokuseret andre steder hen så kan vores grublerier komme på overarbejde.

Mikrobeskeder har indflydelse på arbejdsmiljøet.

Jeg har mange opgaver, der handler om at en kollegagruppe skal lære at ”spille hinanden gode”. Meget ofte er vi nødt til at tale om hvordan gruppens mikrobeskeder ser ud. Jeg kan hurtigt registrere, hvad der er på spil i en gruppe, hvilke mikrobeskeder der sendes af sted, og hvordan gruppens indre dynamik virker. Indimellem fortæller ledelsen mig, at det ”hele er gået i hårdknude og hvis ikke der sker noget NU, så må vi fyre et par stykker”. Ofte er det ganske lidt, der skal til for at skabe en ændring. Ved at give indsigten i hvordan hjernen opfatter mikrobeskeder, og hvilken betydning det har på en arbejdskultur er den første grundsten lagt til en forandring.

Vi skal ikke snaske rundt i det, der er dårligt.

Mange er opdraget med troen på, at vi skal pladre rundt i alt hvad der er galt, og tale længe om hvordan vi undgår det i fremtiden.

Sandheden er, at al hjerneforskning siger, at en sådan strategi blot vil forstærke det spor, der er skabt i den dårlige kultur og kommunikationen. Vi skal i stedet formulere hvordan vi gernevil møde hinanden – skabe positive mål for ny adfærd.

Løsningen er, at være bevidst om mikrobeskedernes betydning.

Skal vi så slet ikke tale om, hvem der bærer skylden for at Else ikke lykkedes? Nej, det skal vi ikke i udgangspunktet. Vi skal tale om hvordan vi får hinanden til at lykkes i vores kollegaskab. Vi behøver ikke at elske hinanden for at løse opgaver sammen.

Vi har en pligt til at sørge for, at vi lykkes som kolleger på arbejdspladsen – så langt det overhovedet lader sig gøre. Det gør vi ved, at være opmærksomme på hvilke mikrobeskeder vi selv sender og forsøge at være det gode eksempel på nærværende, anerkendende adfærd, der giver kollegialt følgeskab.Skab det gode kollegaskab

Kollegaskabet Posted on Thu, September 20, 2018 17:29:35

Et velfungerende kollegaskab er afgørende for, hvordan kerneopgaven lykkes. Men der findes mange misforståelser, om hvad det gode kollegaskab indeholder. Når vi koncentrerer os om kerneopgaven, så får vi rettet mange misforståelser, fordi det så alene handler om, hvordan vi hver især kan spille hinanden gode på den fælles opgave.

Det kan godt være, at vi ikke er i samme rum, når vi løser opgaven, men vi har bidraget til at gøre det muligt fra de forskellige fagligheder, funktioner, afdelinger og positioner vi er i. Vi samskaber om kerneopgaven, og det gode kollegaskab har dette fokus sammen med et formål, der handler om at skabe værdi for arbejdspladsen.

Tillid er afgørende.
Det er helt afgørende, at kolleger har tillid til hinanden og til ledelsen. Uden den kan det blive vanskeligt, at skabe noget sammen. Dermed handler det om noget relationelt – men ikke om alt. Tillid handler om, at vi forstår at holde job og privatliv adskilt – at vi stoler på, at vores kolleger har etikken med sig i det relationelle på arbejdspladsen. En god kollega kan holde tingende adskilt og fokusere på samarbejdet om kerneopgaven.

Du er kollega i et organisatorisk fællesskab.
Når du er på din arbejdsplads, så bidrager du til løsningen af en opgave i et organisatorisk fællesskab. Det fokus vil vi gerne have. Men der findes også et personligt og fagligt fokus (Maja Loua Haslebo: Legitim Ledelse, Dansk psykologisk Forlag, 2018) og de to sidste er i virkelighedens verden nok det, som kan have en tendens til at fylde for meget. Det personlige handler om hvem vi er og det faglige om hvad vi er. Det organisatoriske fællesskab handler om hvor vi er. De tre cirkler er også en oversigt over, hvor ledelsens fokus skal være i kulturskabelsen på arbejdspladsen.

På arbejdspladser hvor den personlige cirkel fylder uforholdsmæssigt meget, så kan fokus på kerneopgaven være overskygget af personlige hensyn, som kan gøre en stræben efter kvalitetsudvikling og innovation vanskelig. Det er en givetvis en fordel, at man “falder godt i hak” med hinanden, men det bør ikke være formålet med at være på arbejdspladsen. Hvis fagligheden fylder meget, så kan det også overskygge et fokus på kerneopgaven, og istedet cementere faglige posititioner og siloer. Vi skal tilstræbe at fokus på det organisatoriske fællesskab, og den opgave vi bidrager til i dette fællesskab – med vores personlighed og faglighed.

4 vigtige byggesten i kollegaskabet.
Det er en meget væsentlig ledelsesopgave, at skabe en samarbejdende kultur om kerneopgaven. Det kalder på stærke kompetencer hos en leder, der hele tiden skal holde fokus på det organisatoriske fællesskab, og hjælper medarbejdere og kollegaskaber til det samme.

Det er også en væsentlig opgave for individerne i kollegaskabet. Der er 4 byggesten i det gode kollegaskab, som alle skal bidrage til i opbygningen af gode kollegaskaber:

1: Anerkend din kollega for hendes indsats, fremdrift og præstation.
Men det skal være troværdigt, du skal mene det! Det er vigtigt, at vi oplever, at være set af kollegerne for vores bidrag og resultater. Vi vil gerne opleve mestring i opgaven og samarbejdet. Det sker når kolleger anerkender vores indsats, fremdrift og præstation.

2: Fortæl din kollega når du opdager en fejl, hun har lavet, så den kan nå at blive rettet – og gør det konstruktivt og fremadrettet.
Anerkendelse handler også om, at gøre en kollega opmærksom på en fejl. Vi bliver alle sammen glade, når vi får bidrag til, at løse opgaven bedre.

Der er forskel på, hvordan vi gør kolleger opmærksomme på fejl. I et anerkende perspektiv har vi fokus på at skabe god læring, og en gensidig faglig autorisation i samarbejdet. Undgå derfor at være retvisende eller instruerende i din henvendelse om kollegaens fejl, men gør det i en respektfuld intention om – uselvisk – at hjælpe kollegaen.

3: Respekter fordelingen af arbejdsopgaver og ansvar blandt dine kolleger.
Gode kolleger respekterer din arbejdsbeskrivelse, funktion og dine opgaver. I et godt kollegaskab forstår vi også, at inddrage hinanden som faglige ressourcer i den fælles opgaveløsning.

4: Vær autentisk i det samarbejde med kollegerne.
Vi aflæser troværdighed med større nøjagtighed end vi umiddelbart forestiller os. F.eks. vil vores kropslige udtryk afsløre troværdigheden i vores budskab – helt ned til mikrobevægelser i de små muskler i ansigtet. Så vær altid ærlig og autentisk i samarbejdet. Hold fokus på kerneopgaven og inviter dine kolleger ind i det organisatoriske fællesskab, fordi det giver værdi for opgaveløsningen.

Det er ikke nødvendigvis nemt, at bruge de 4 byggesten.
Du vil også blive udfordret i balancen mellem det personlige, faglige og organisatoriske fokus – det er derfor coaching og supervision er blevet et anerkendt og udbredt redskab i udviklingen af leder- og medarbejderskabet. Men en vej ind i en bedre balance, er at dele perspektivet om et bedre kollegaskab med dine kolleger.

Når i har skabt et fælles billede af en ønsket fremtid, så kan i også bruge de 3 cirkler og de 4 byggesten, som et slags kompas i jeres samarbejde.

Se filmen: SÅDAN bidrager du til det gode kollegaskab (1:34 min)Next »